Giving Back #1: We support Prizma Košice (May & June 2021)

Pre komunitu #1: Podporujeme PRIZMA Košice (máj a jún 2021)

Značka IDENTITIES oslavuje rôznorodosť. Aj preto bude finančne podporovať organizácie, ktoré pomáhajú queer komunite a jej členom, ktorých spoločnosť neakceptuje v ich plnej kráse.

Rozhodli sme sa spolupracovať s organizáciami, ktoré podporujú LGBTQ+ komunitu na Slovensku, a ich prácu podporiť sumou 1€ z každého uskutočneného nákupu. Spolupráce budú prebiehať v dvojmesačných intervaloch. V mesiaci máj a jún 2021 sme sa spojili s organizáciou PRIZMA Košice.Komunitné a poradenské centrum PRIZMA kontinuálne vzdeláva LGBT+ komunitu, organizuje komunitné aktivity a poskytuje bezplatné poradenstvo v problémoch spojených s homofóbiou, transfóbiou, šikanou, diskrimináciou či dokonca násilím.

„PRIZMA reaguje na potreby queer komunity mať dostupné a rešpektujúce terapeutické služby i na potrebu sa stretávať v bezpečnom prostredí, osobnostne a emočne rásť, obhajovať svoje práva, vymieňať si poznatky a zvyšovať informovanosť verejnosti o ich potrebách či predsudkoch, s ktorými sa vo verejnom prostredí stretávajú.“


Ide o formu priamej pomoci, ktorú môžu využiť nielen LGBT+ ľudia, ale aj ich blízki. Klientmi sú napríklad aj rodičia transrodových detí, ktorí sa pripravujú na tranzíciu svojho dieťaťa. 

Okrem psychologického, sociálneho, právneho a trans poradenstva centrum pomáha aj formou online chatu, a to trikrát do týždňa na ich facebookovej stránke.

 

Tak ako IDENTITIES, aj PRIZMA sa snaží pre LGBT+ komunitu vytvárať bezpečný priestor. Aj preto sme sa rozhodli, že v mesiaci máj a jún 2021 venujeme v mene našich zákazníkov 1€ z každého nákupu na fungovanie centra PRIZMA Košice. Už za 30€ dokážeme spolu zabezpečiť psychologickú pomoc pre jedného klienta/klientku na jeden mesiac.

Ak vás práca centra zaujala, prečítajte si o nej viac na webe, alebo ju rovno podporte finančným darom v ľubovoľnej výške.

Ďakujeme, že svojim nákupom pomáhate oslavovať rôznorodosť!